Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Strefa pacjenta

Hospicjum Via Spei jest realizacją powszechnego prawa człowieka do życia bez bólu i opieki paliatywno-hospicyjnej w ostatniej fazie życia z chorobą. 


Hospicjum Via Spei otaczać będzie opieką osoby żyjące z chorobą w stanie terminalnym po zakończeniu onkologicznego leczenia przyczynowego. Zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną będzie świadczyć pomoc w zakresie minimalizowania dolegliwości i objawów choroby. Dbając o intymność i poczucie godności osób dotkniętych chorobą oraz ich rodzin, zapewniać będzie pomoc duchową i psychologiczną. W miarę możliwości organizacyjnych wspólnie z Fundacją Kromka Chleba będzie podejmować działania na rzecz rozwiązywania problemów socjalnych rodzin dotkniętych chorobą.
Pacjentami wspólnoty Via Spei będą osoby skierowane do tej formy opieki przez lekarza specjalistę lub lekarza onkologicznego oddziału szpitalnego. Warunkiem objęcia opieką przez hospicjum będzie wyrażenie świadomej pisemnej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego. 


Dzięki staraniom Fundacji Kromka Chleba leczenie i opieka w Hospicjum Via Spei będzie bezpłatna zarówno dla pacjentów korzystających ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i pozbawionych tej formy ubezpieczenia powszechnego. 
Muzyczna uczta i sala wypełniona po brzegi

Sukcesem frekwencyjnym okazał się charytatywny Koncert Noworoczny "Trzech Tenorów i Ona" na rzecz hospicjum Via Spei

Kolejne środki na budowę

pozyskane podczas koncertu Ireny Santor na rzecz hospicjum Via Spei

STREFA PACJENTA

FUNDACJA

CHCĘ POMÓC

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA