Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Chcę pomóc

Via Spei jest wspólnym dziełem bezinteresownej ofiarności i zaangażowania Fundacji Kromka Chleba, Diecezji Tarnowskiej oraz wszystkich partnerów i ludzi dobrej woli popierających ideę budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w Tarnowie. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby i instytucje, które mogą wesprzeć budowę hospicjum w formie pomocy finansowej, rzeczowej lub możliwości wykorzystania przez Fundację na rzecz Via Spei Państwa indywidualnych kompetencji i wiedzy.

Proszę pamiętać, każda z tych form pomocy, bez względu na jej skalę i wartość, jest bezcenna dla osób oczekujących na pomoc naszego hospicjum. Będzie wymiernym krokiem przybliżającym nas do rozpoczęcia działalności Via Spei. Dlatego imiona i nazwiska [oraz nazwy firm i instytucji], które dołączą do grona sponsorów i darczyńców Hospicjum zostaną uwiecznione na specjalnej tablicy pamiątkowej, by na zawsze dawać świadectwo ofiarności i daru miłosierdzia wszystkich przyjaciół Via Spei.

Osoby
najbardziej zasłużone i zaangażowane w działania na rzecz
budowy i funkcjonowania Via Spei są wyróżniane
honorowymi odznaczeniami: obrazem "Okruch Wdzięczności"
pędzla tarnowskiego artysty Wacława Onaka oraz statuetkami: Złoty
Anioł i Anioł, które wykonywane są przez podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej w Nowodworzu. Do tej pory "Okruchem
Wdzięczności" wyróżniono łącznie 12 Darczyńców,
Złotym Aniołem - 25 , a Aniołem - ponad stu. Wyróżnienia
są wręczane Darczyńcom publicznie, podczas wydarzeń i
koncertów związanych z powstającym hospicjum.Już
teraz możesz zostać 
SPONSOREM Via
Spei przekazując dowolną kwotę pieniężną darowizny na
rzecz Fundacji Kromka Chleba. Jeśli możesz udzielić nam
pomocy w formie DAROWIZNY materiałów lub prac specjalistycznych
niezbędnych do budowy i wyposażenia hospicjum, prosimy o
kontakt z biurem Fundacji Kromka Chleba. 


 


Zapraszamy
także do udziału w imprezach charytatywnych, które są
organizowane na rzecz powstającego hospicjum. Do tej pory
Fundacja była organizatorem lub współorganizatorem łącznie 17 wydarzeń (były to koncerty, spektakle, pikniki), które
towarzyszyły budowie od samego początku czyli od jesieni 2011 roku.
Każde z nich przyczyniło się do rozpropagowania idei powstającego
hospicjum, pozyskania środków na prowadzenie budowy, a także
wzbogacenia oferty kulturalnej Tarnowa. Rozliczenie
wykorzystania środków finansowych i rzeczowych pozyskanych na
rzecz budowy hospicjum jest publikowane w publicznych
sprawozdaniach finansowych [posiadającej status OPP] Fundacji Kromka Chleba: 
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
CHCĘ POMÓC

DOŁĄCZ DO GRONA SPONSORÓW

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Irena Santor dla Via Spei

Pierwsza Dama Polskiej Piosenki wystąpi 19 listopada w Tarnowie

Pomóż zbudować hospicjum Via Spei

Tarnów jest jednym z niewielu miast w Polsce, w których nie funkcjonuje stacjonarna forma opieki hospicyjnej.

STREFA PACJENTA

FUNDACJA

CHCĘ POMÓC

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA