Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Prawo do życia

Opieka paliatywna jako międzynarodowe prawo człowieka


Frank Brennan, MBBS, FRACP, FAChPM, LLB
Calvary Hospital, Sydney, New South Wales, AustraliaWstęp

Śmierć jest nieuchronna. Zapewnienie pacjentowi dobrej opieki w chwili śmierci  jednak nie jest już tak oczywiste. Na świecie istnieją szerokie rozbieżności pomiędzy możliwościami, środkami oraz infrastrukturą dedykowaną opiece nad osobami cierpiącymi na choroby prowadzące do przedwczesnej śmierci. Większość państw nie posiada zarówno formalnej polityki opieki paliatywnej ani zintegrowanych usług opieki paliatywnej, nie wypełnia również podstawowych międzynarodowych wytycznych dotyczących opieki paliatywnej oraz posiada ustawodawstwo lub politykę ograniczające dostępność opioidów dla celów medycznych. W 1992 r., Margaret Somerville, wybitny naukowiec prawa medycznego, napisała przełomowy referat przedstawiający uśmierzanie bólu jako wspólny cel zarówno medycyny jak i praw człowieka, oraz głoszący tezę, iż ulga w cierpieniach u śmiertelnie chorych pacjentów stanowi prawo człowieka. W ostatnich latach stwierdzenie to zagościło w dyskursie: Komisja Stała Senatu Kanadyjskiego, Deklaracja Kapsztadzka, Europejska Komisja Ministrów, Międzynarodowa Grupa Robocza (Europejska Szkoła Onkologii), Papież Benedykt XVI, Deklaracja Koreańska - wszystkie stwierdziły, że opieka paliatywna stanowi podstawowe prawo człowieka. Jakie zatem istnieją podstawy do głoszenia owego prawa? Ninejszy artykuł przedstawi odpowiedź na kwestię opieki paliatywnej jako międzynarodowego prawa człowieka.


Fundamenty prawa do opieki paliatywnej

Stwierdzenie, że „opieka paliatywna stanowi prawo człowieka” brzmi bardzo stanowczo. Czy posiada jakąkolwiek podstawę poza retoryczną? Jeremy Bentham jest autorem słynnego opisu ogłaszania praw bez podstaw prawnych jako „nonsensu na szczudłach”. Czy wobec tego twierdzenie, że istnieje prawo do opieki paliatywnej to „nonsens na szczudłach?” Jakie, jeśli w ogóle, istnieją podstawy prawne do zapewniania opieki paliatywnej?

Uprawnienia do opieki paliatywnej

W zależności od jurysdykcji której podlegają, pacjenci z chorobami prowadzącymi do przedwczesnej śmierci mogą posiadać całą gamę praw dotyczących zarówno leczenia bólu jak i opieki paliatywnej. Prawa zdrowotne wynikające z konstytucji państwowych, regulacje prawne dotyczące niedbalstwa, orzeczenia sądowe z uwagi na dobro publiczne, jak również ustawodawstwo krajowe zaczęły się pojawiać w przeciągu ostatnich dwóch dekad. Nie znajdują się one w zakresie niniejszego artykułu, który dotyczy głównie opieki paliatywnej w kontekście międzynarodowych praw człowieka. Szersza dyskusja o prawach regulujących sprawowanie opieki paliatywnej wymagałaby również podjęcia kwestii tych zmian. 


Powyższy tekst pochodzi z artykułu specjalnego autorstwa Franka Bernanna ze Szpitala Calvary
w Sydney. Pełna treść artykułu w oryginale (język angielski) dostępna jest poniżej:

Załącznik do wpisu

Palliative Care as an International Human Right

Trzech Tenorów i Ona

Zapraszamy na Noworoczny Koncert Charytatywny, który odbędzie się 4 stycznia 2019 roku w Lusławicach

Kolejne środki na budowę

pozyskane podczas koncertu Ireny Santor na rzecz hospicjum Via Spei

STREFA PACJENTA

FUNDACJA

CHCĘ POMÓC

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA