Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Fundacja

Inicjatorem budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w Tarnowie jest Fundacja Kromka Chleba z siedzibą w Tarnowie, która – po zakończeniu realizowanej inwestycji – będzie również odpowiadać za funkcjonowanie ośrodka oraz gromadzenie środków finansowych niezbędnych na potrzeby ośrodka.
Fundacja Kromka Chleba powstała w 2003 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego. Statutowym celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja stworzyła m.in. pierwszą i jedyną w Tarnowie łazienkę, a następnie noclegownię dla bezdomnych mężczyzn i kobiet. Corocznie organizuje spotkania wigilijne i wielkanocne dla bezdomnych oraz tradycyjną tarnowską Świąteczną Zupę dla ubogich. Od 2007 roku w strukturach organizacyjnych fundacji działa również Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który prowadzi działalność edukacyjną adresowaną dla osób starszych zagrożonych marginalizacją społeczną. Fundacja aktywnie współpracuje m.in. z tarnowskim Domem Opieki Pomocy Społecznej dla Dzieci Upośledzonych Intelektualnie, Pomocą Maltańską, skutecznie dociera z pomocą do osób zagrożonych wykluczeniem, wymagających samarytańskiego wsparcia. 
Wyrazem publicznego uznania dla działalności Fundacji Kromka Chleba są wyróżnienia przyznane założycielce organizacji Annie Czech, która wybrana została przez czytelników małopolskiej Gazety Krakowskiej „Człowiekiem Roku” [2003], wyróżniona przez czytelników Super Expressu w plebiscycie „Komu Skrzydła, komu Rogi” [2004] za „nieustanną pomoc biednym i bezdomnym (wyszukiwanie im pracy, noclegu), realizowanie pięknej idei – łazienek dla bezdomnych”, nagrodzona prestiżowym tytułem „Dobroczyńca Roku” [Kapituła Tarnowska 2005], otrzymała nagrodę Amicus Hominium [Przyjaciel Ludzi] przyznaną przez samorząd Województwa Małopolskiego w kategorii Polityka Społeczna [2008], a w roku 2009 w plebiscycie tarnowskiej edycji Gazety Krakowskiej wybrana została „Kobietą Roku Miasta Tarnowa” [przyznana w plebiscycie nagroda przekazana została przez Fundację Kromka Chleba na rzecz pomocy podopiecznym Domu Opieki Społecznej dla Dzieci Upośledzonych Intelektualnie]. W 2015 roku Anna Czech została laureatką plebiscytu Gazety Krakowskiej i znalazła się w zaszczytnym gronie Wpływowych Kobiet Małopolski, a w 2017 roku odebrała tytuł 'Człowieka Roku 2016'.


Więcej informacji na temat Fundacji i jej bieżącej działalności: www.kromkachleba.pl
FUNDACJA

ZARZĄD FUNDACJI

RADA HONOROWA HOSPICJUM

RADA MEDYCZNA HOSPICJUM

KOMITET HONOROWY BUDOWY HOSPICJUM

PATRONAT MEDIALNY

DOKUMENTY DO POBRANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Irena Santor dla Via Spei

Pierwsza Dama Polskiej Piosenki wystąpi 19 listopada w Tarnowie

Pomóż zbudować hospicjum Via Spei

Tarnów jest jednym z niewielu miast w Polsce, w których nie funkcjonuje stacjonarna forma opieki hospicyjnej.

STREFA PACJENTA

FUNDACJA

CHCĘ POMÓC

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA